Informace o skupinách

Do skupiny AM patří motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

AM

  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Tuto skupinu je možné získat v 15ti letech. Žadatel musí absolvovat celý kurz.


Do skupiny A1 Jsou zařazeny

A1

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Tuto skupinu je možné získat v 16ti letech. Žadatel musí absolvovat celý kurz.


DO skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

A2

Tuto skupinu je možné získat nejdříve v 18ti letech.
Vlastní-li žadatel skupinu A1, skládá pouze doplňkovou zkoušku z jízdy. Nemá-li žadatel skupinu A1, musí absolvovat celý kurz.

Získal-li žadatel skupinu A1 v naší autoškole, má doplňkovou zkoušku za zvýhodněnou cenu.


Do skupiny A Jsou zařazeny

A

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
  • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Tuto skupinu je možné získat ve 24 letech, žadatel musí absolvovat celý kurz.
Vlastní-li žadatel skupinu A2 min. dva roky, může získat skupinu A pouze složením doplňkové zkoušky z jízdy a nemusí splňovat podmínku 24 let.

Absolvoval-li žadatel kurz skupiny A1 nebo A2 v naší autoškole, má tuto doplňkovou zkoušku za zvýhodněnou cenu.


B

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg


B+E

Do skupiny B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,


B96

řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu.

Souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Skládá se pouze doplňková zkouška z jízdy - žádný test.